Sidhuvudbild

Fjärilen

DSC_2616.jpg Fjärilen
På Fjärilen lägger vi stor vikt vid leken som lärandeprocess för att utveckla barnens förmågor inom olika områden. Vi fokuserar på språk, matematik, natur och teknik. Varje vecka jobbar vi med Läslandet där barnen på ett lekfullt sätt får bekanta sig med alfabetet och utveckla sitt intresse för skriftspråket. Vi vill att barnen ska få ett utvecklat talspråk och ordförråd samt kunna leka med ord, berätta och uttrycka sina tankar. Varje vecka går vi också på Knytte och barnen får bekanta sig med skogen och vår närmiljö. De får utveckla sin förståelse för naturvetenskap samt lära sig om växter och djur i vår natur.
För att kunna möjliggöra att varje barns enskilda behov och förmågor tillgodoses jobbar vi ofta i mindre grupper när vi har vår planerade verksamhet. För att skapa en stark ”vi-känsla” på avdelningen gör vi också många saker tillsammans hela gruppen, såsom exempelvis utflykter och storsamlingar.

DSC_2613.jpg