Sidhuvudbild

En dag på Snövit

7.00-7.45 Lämning på Myrans avdelning.

7.30-8.00 Vi börjar ta på oss för utgång.

8.00 Utgång. De barn som lämnas från åtta och framåt ska vara påklädda för ute lek.

9.00 Fruktstund

9.00-10.30 Förmiddags aktiviteter

10.30 Ingång

10.50 Samling

11.15 Lunch

12.00 Vila

När barnen börjar vakna är det fri lek inomhus.

14.00 Mellanmål

14.30 Påklädning för utgång

15.00 Utgång frilek på gården

16.30 Fruktstund

17.30 Förskolan stänger