Sidhuvudbild

Myran

DSC_2651.jpg Myran
Vi arbetar med grundverksamheten(våra dagliga rutiner). Tryggheten är grunden i våra rutiner.Vi delar upp barnen i mindre grupper för att tillgodose alla barnens olika behov och utvecklingsnivåer. Barnen får ständigt träna sin självständighet, vi vill att de ska känna att "jag kan".
Språket, matematiken, naturvetenskap, teknik och rörelse är med i vår verksamhet genom hela dagen. Barnen har skapande där de får prova på olika material och teknik, här får de öva på sin finmotorik. Barnen övar sin grovmotorik, balans och att följa instruktioner när vi har mininröris.
En gång i månaden går vi med några barn till biblioteket.
Vi lär barnen om återvinning genom att gå till återvinngsstationen för att lämna vårt skräp som kan återvinnas.
Under några veckor varje termin har vi Skogsknopp.

DSC_2632.jpg