Sidhuvudbild

Regler för barnintag

1. Anmälningsdatum, de barn som stått i kön längst får plats först.

2. Syskonförtur, där prioriterar vi syskon till barn som redan går på
förskolan. Även här gäller anmälningsdatum.

Vill du ställa ditt barn i vår kö så går du in på https://service.taby.se/IST och där kan du göra dina val.