Sidhuvudbild

Om förskolan

Visingelund är belägen i Visinge med närhet till natur som inbjuder till lek och utforskande.

Förskolan består av två avdelningar.Biet för de yngsta till 3 år samt Humlan för de äldsta.

Vår verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Skollagen och vår egen verksamhetsplan.

Vi lägger stor vikt vid utevistelse, bland annat på vår gård som bland annat erbjuder frukt och bär på sommaren, en skogsdunge med tallar och granar på vår baksida, klätterställningar som bjuder in till rörelseglädje. När vi har möjlighet ger vi oss ut på promenader i vårt närområde där vi utforskar både natur och miljö.

Självklara områden i vår verksamhet är matematik, språk, natur och teknik samt att vi lägger stor vikt vid den fria leken som främjar barnens sociala samspel samt utvecklar deras kreativitet och fantasi.

Pedagogerna dokumenterar barnens utveckling via Pluttra, en dokumentationsplattform där ni som föräldrar har möjlighet att följa ert barns utveckling och få inblick i ert barns vardag. Föräldrasamarbetet sker även vid dagliga lämningar och hämtningar, men även vid föräldramöten och föräldraråd samt vid utvecklingssamtal.

Vi har ett ständigt medvetet arbetssätt kring vår grundverksamhet, våra rutiner, vilket ger en trygg tillvaro för ert barn. Detta ger bättre förutsättningar för ert barn att tillgodose sig olika former av lärande.

Baksidan.jpg