Sidhuvudbild

Om förskolan

Visingelund är belägen i Visinge med närhet till natur som inbjuder till lek och utforskande.

Förskolan består av tre avdelningar, Sälen för de yngsta barnen, Delfinen för våra 3-åringar och Valen för de äldsta barnen.

Vår verksamhet utgår från Läroplan för förskolan, Skollagen och vår egen verksamhetsplan.

Vi lägger stor vikt vid utevistelse, bland annat på vår gård som bland annat erbjuder frukt och bär på sommaren, en skogsdunge med tallar och granar på vår baksida, klätterställningar som bjuder in till rörelseglädje. När vi har möjlighet ger vi oss ut på promenader i vårt närområde där vi utforskar både natur och miljö.

Självklara områden i vår verksamhet är matematik, språk, natur och teknik samt att vi lägger stor vikt vid leken som bland annat främjar barnens sociala samspel samt utvecklar deras kreativitet och fantasi.

Pedagogerna dokumenterar barnens utveckling via Tyra, en dokumentationsplattform där ni som föräldrar har möjlighet att följa ert barns utveckling och få inblick i ert barns vardag. Föräldrasamarbetet sker även vid dagliga lämningar och hämtningar, men även vid föräldramöten och föräldraråd samt vid utvecklingssamtal.

Vi har ett ständigt medvetet arbetssätt kring vår grundverksamhet, våra rutiner, vilket ger en trygg tillvaro för ert barn. Detta ger bättre förutsättningar för ert barn att tillgodose sig olika former av lärande.

Vi har återkommande traditioner där vi bjuder in vårdnadshavare, ett exempel på detta är Förskolans dag som vi firar med sång och picknick. Vi bjuder också in till utvecklingssamtal, informationsmöten och andra trevliga tillfällen för er att se vår förskola och vad den erbjuder. Vårsalong och luciafirande är uppskattade inslag i verksamheten för både stora och små.

Barnen har egna traditioner som vi belyser, som t ex vår Forskardag där vi låter barnen prova och experimentera olika områden inom natur, teknik och fysik. Vi har Skräpplockarvecka där vi fokuserar på hållbar utveckling. Visingelundsloppet är en återkommande tradition varje vårtermin och uppskattas mycket.

Välkommen till Visingelunds förskola!

HumlanDino.JPG