Sidhuvudbild

Humlan

Havet.jpg Välkommen till Humlan!

Humlan är Visingelunds avdelning där de äldsta barnen är.

På Humlan är leken en viktig del av lärandet. Genom leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, de tränar sin förmåga till samarbete samt lär sig problemlösning. På avdelningen har vi en ständig dialog om hur man förhåller sig mot sina kamrater, att visa empati och omtanke, att hjälpa sina vänner och att vara en bra kamrat.

Lärmiljön på avdelningen inbjuder till lek och lustfyllt lärande. Lekmaterial är lättillgängligt och barnen kan utifrån eget intresse välja det de själva vill sysselsätta sig med. Vi har alltid material framme som inspirerar till skapande av olika former, vilket i sin tur utvecklar fantasi och kreativitet.

Verksamheten utformas utifrån barnens intressen och behov, där pedagogerna är lyhörda och trygga. "Läslandet" är gruppen där de äldsta barnen förbereds inför skolstart. De får på ett lekfullt sätt bekanta sig med bokstäver och siffror samt begreppsbildning. I Läslandets aktiviteter vävs även teknik, fysik och natur in. De yngre barnen på avdelningen har även de en grupp där de på en lite enklare nivå bekantar sig med samma ämnen som de äldsta.

På Humlan har barnen tillgång till surfplatta som används som ett pedagogiskt verktyg, bland annat att söka fakta då barnens nyfikenhet är stor. De har också möjlighet att spela spel som tränar öga-hand-koordination samt matematik, språk och problemlösning. På avdelningen har vi också Blue-Bot och Bee-Bot, robotar där barnen introduceras till programmeringens magiska värld.

En gång i veckan går vi på promenad i vår närmiljö. I skogen låter vi barnen utforska och upptäcka tillsammans med pedagogerna som har genomgått Friluftsfrämjandets Mulleutbildning.