Sidhuvudbild

Förskolans dagliga rutiner

7.00 Förskolan öppnar, vi tar emot inne.

7.30 Vi börjar ta emot barnen utomhus.

9.00 Fruktstund

9.00-10.30 Förmiddagsaktiviteter

10.30 De barn som varit ute går in

10.50 Samling

11.15 Lunch

12.00 Vila

För de barn som är vakna är det fri lek inne

14.15 Mellanmål

15.00 Utevistelse

16.30 Fruktstund

17.00 Förskolan stänger

Siffror.jpg