Sidhuvudbild

Biet

Bietsamling.jpg Välkommen till Biet!

Dagarna på Biet genomsyras av de dagliga rutinerna och närvarande pedagoger som skapar en trygghet för barnen. Hos oss på Biet fokuserar vi på barnens nyfikenhet och lägger stor vikt vid den fria leken. Vi strävar efter att miljön på Biet ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande för att väcka barnens lust till att leka och lära.

Två dagar i veckan har vi gruppverksamhet då barnen får möjlighet att i mindre grupper undersöka, utforska, testa och upptäcka nya saker tillsammans med medforskande pedagoger. Dessa aktiviteter planeras utifrån barnens individuella behov och vad de visar nyfikenhet och intresse kring.

En dag i veckan går vi till skogen eller en närliggande lekpark. Där får barnen möjlighet att utmana sin grovmotorik när de kliver över rötter eller klättrar i en lekställning och vi uppmuntrar deras rörelseglädje genom att vara aktiva pedagoger. Denna förmiddag genomsyras av Friluftsfrämjandets Mullekoncept, då vi pedagoger har gått utbildning avseende Mulle. De yngsta barnen stannar kvar på baksidan av vår gård dessa dagar. Det är en bra start för större utmaningar för barnens grovmotorik. Som komplement till förskolans baksida tar Myran också kortare promenader i närområdet.

Det är viktigt att vi pedagoger lägger fokus på grundverksamheten, dvs att barnen känner sig trygga med pedagoger och kamrater samt på förskolan. De yngsta behöver tid för att lära känna den inre och yttre miljön samt förskolans rutiner. När grundverksamheten fungerar och barngruppen är trygga så kan lärande, lek och utforskande gro. Den grundverksamhet som introduceras på Biet utgör basen för barnens lärande, det blir en värdegrund för livet.

På Biet utgår vi från barnens intressen och uppmuntrar till nya utmaningar, vi bygger på barnens styrkor och lyfter fram dem. Vi vill att barnens ska utveckla sina sociala och personliga förmågor. Vi strävar efter en sammansatt grupp där alla barn är bra kompisar. Vi strävar efter en verksamhet som är lustfylld, glädjerik genom att varje dag leka, lära och ha roligt tillsammans. Vi uppmuntrar barnen till att ta hänsyn, visa empati och till turtagning.

I den fria leken, som vi lägger stor vikt vid, får barnen bearbeta händelser som sen gör att de bland annat utvecklar språk, fantasi och social komptetens. Barnen har tillgång till olika sorters material för att stimulera sin utveckling inom konstruktionslek. Biets barn får också möjlighet att prova olika sorters tekniker att skapa och bekanta sig med färg och form.

Vi arbetar med att alla barn ska bli bekräftade i sina försök till kommunikation vilket är betydande för det pågående lärandet samt för deras utveckling, både individuellt och i grupp. Vi pedagoger är lyhörda, inkännande och närvarande i verksamheten. Genom våra samlingar får barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom rim, ramsor och sånger men också genom samtal, sagoberättande och flanosagor. I vår verksamhet väver vi in matematiska begrepp samt ger barnen möjlighet att utforska teknik och fysik.