Sidhuvudbild

Tankar och mål

Varje förskola och avdelning har egna mål som de arbetar efter för att det ska anpassas efter just den egna barngruppen och de behov som finns där. Parvulus Verksamhetsplan är ett övergripande dokument som alla förskolor arbetar efter.