Sidhuvudbild

Om företaget

Parvulus Förskolor i Täby startade 1 januari 2011. Företaget består av tre förskolor som alla ligger i Täby Kommun.

Vår vision:

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna glädje när de går till förskolan. Vi vill skapa en förskola där alla känner sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och förutsättningar.
Vi vill att en positiv och harmonisk stämning ska råda på förskolan så att det blir en utvecklande, lärande och tillåtande miljö för barn och vuxna.