Sidhuvudbild

Lagar och regler

Här kan ni läsa om vad som står i skollagen och förskolans läroplan.:

Skollagen:
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/skollagenochandralagar

Läroplanen LpFö-98:
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner-1.147973