Sidhuvudbild

Om förskolan

I ett lugnt radhusområde i Gribbylund ligger Lansens förskola. Vi arbetar enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18) skollagen och vår egen verksamhetsplan.

På Lansen har vi har två åldersindelade avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Humlan 3-5 år. Förskolan har kompetenta pedagoger med ett stort antal legitimerade förskollärare. Samtliga pedagoger har ett medvetet arbetssätt för att ge de bästa förutsättningarna för barnens utveckling.

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen, alla blir bemötta och respekterade för den de är, vi arbetar för att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga genom lämpliga utmaningar i sin egen takt.

Vi arbetar medvetet med barns språkutveckling, i vår verksamhet ingår även mycket matematik, teknik/naturvetenskap, rörelse och skapandeverksamhet. De äldre barnen går även på Knytte/Mulleverksamhet i naturen varje vecka under en period varje termin. Pedagogerna är utbildade Mulleledare via Friluftsfrämjandet.

Vi arbetar även mycket med vår grundverksamhet. Att grundverksamheten fungerar är det viktigaste för att barnen ska känna trygghet, trygghet är basen för att kunna tillgodose sig olika former av lärande.

I Tyra, som är en digital dokumentationsplattform, synliggör och dokumenterar vi barnens upplevelser, tankar och utveckling och där har ni som föräldrar möjlighet att få en inblick i ert barns vardag och följa ert barns utveckling. Föräldrasamarbetet sker även vid den dagliga lämningar och hämtningar, men även vid föräldramöten, föräldraråd samt vid utvecklingssamtal.

Garden1.jpg

Här är bilder från baksidan på vår gård