Sidhuvudbild

En dag på Lansen

En dag på Lansen

7.00 Förskolan öppnar

7.45 Vi tar emot barnen ute på gården

9.00 Samling/Frukt

9.15 Förmiddagsaktiviteter

11.00 Samling

11.15 Lunch

12.00 Vila

14.00 Mellanmål

14.30 Utevistelse

17:00 Förskolan stänger